Filipino sex chad deckchair dating


27-Nov-2017 03:16

(You should now have your clothes washed by our laundrywoman.) Word: palakpak2 Active Verb: pumalakpak English Definition: (verb) to applaud L2 Definition: Notes: Examples: Pumalakpak ng malakas ang mga manonood matapos umawit si Madonna.

(The audience gave a round of applause after Madonna sang.) Word: palakpak3 Active Verb: magpalakpakan Passive Verb: palakpakan English Definition: (verb) to applaud together simultaneously L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpalakpakan tayong lahat para kay Sheila.

(You should now change your clothes.) 2) Palitan mo ang damit mo.

(Change your clothes.) Word: palit2 Passive Verb: ipalit English Definition: (verb) to change; to replace; to exchange; to cash a check L2 Definition: Notes: Examples: Ipalit mo itong baso sa nabasag na baso kanina.

(Say goodbye to your grandfather and grandmother because we are going home now.) Word: pahid1 Active Verb: magpahid Passive Verb: ipahid English Definition: (verb) to wipe off; to apply on L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpahid ka ng lotion sa iyong mukha.

(You put on some lotion on your face.) 2) Ipahid mo ang lotion sa iyong mukha.

(You should not touch the hot pot or you might scald your hand.) 2) Huwag mong pasuin ang iyong daliri.(You carry one sack of rice on your back.) 2) Pasanin mo ang isang sakong bigas.(Carry one sack of rice.) Word: paso1 Active Verb: mapaso English Definition: (verb) to get burned L2 Definition: Notes: Examples: Huwag kang masyadong lumapit sa nakasinding kandila at baka ka mapaso.(Let's enter the house of Monica.) Word: pasok2 Active Verb: magpasok Passive Verb: ipasok English Definition: (verb) to enter; to go inside; to insert; to deposit (money) L2 Definition: Notes: Examples: 1) Magpasok ka ng pera sa aking bangko.

(You deposit some money in my bank account.) 2) Ipasok mo ang iyong daliri sa butas.

(You bring up some coffee to my room.) 2) Ipanhik mo dito ang telebisyon.